توضیحات

دستگاه ایرواشر خانگی زیر سقفی مدل Smart تولید شرکت ایمن تهویه الوند می باشد. مدل smart لزوماً خارج از ساختمان و معمولًا زیر سقف بالکن نصب می شود
و امکان استفاده از هریک از مدل هاي سرمایشی، در آن وجود دارد.

جدول مشخصات

دستگاه ایرواشر خانگی زیر سقفی مدل Smart

  • قابل نصب بر روی سیستم هوشمند ساختمان BMS
  • شستشو دهنده دائم هوای تابستانه
  • پنل هوشمند کنترل محیطی
استعلام قیمت