دستگاه های تهویه مطبوع هر چند سال نیاز به سرویس دارند و این کار باعث افزایش طول عمر دستگاه و کارایی دستگاه می شود. متخصصان ما آمادگی حضور در کمترین زمان همراه با تجهیزات کامل برای تعمیر ایرواشر و رفع عیوب دستگاه و سرویس آن در محدوده ی استان تهران را دارند.

سرویس و تعمیر ایرواشر

تمام محصولات سرمایشی و گرمایشی بعداز مدتی نیاز به سرویس دارند، بهترین پریود زمانی سرویس و تعمیر ایرواشر یکسال می باشد، درست است که نیازی نباشد هر سال بازبینی شود اما به دلیل تفاوت مناطق آب و هوایی ممکن است فیلتر ها و نازل ها در بعضی مناطق سریع تر نیاز به سرویس داشته باشند.

برای سرویس دستگاه نیاز به تخصص دارد و کاربر عادی نمی تواند این کار را انجام دهد، اگر کاربر تخصص کافی داشته باشد موردی ندارد. اما افرادی که توانایی و تخصص کافی ندارند می توانند با بخش خدمات پس از فروش شرکت ایمن تهویه الوند تماس بگیریند و افراد متخصص در کمترین زمان در محل حاضر شده و خدمت رسانی کنند.

نحوه تغییر فصل دستگاه ایرواشر

 • گرمایش به سرمایش
  1. شیر ورودی آب گرم به دستگاه را ببندید.
  2. درب دسترسی به داخل دستگاه را باز کنید.
  3. دریچه کوئل را از طریق پیچ کردن صفحه مسدود کنید.
  4. درب دسترسی دستگاه را ببندید.
  5. دریچه (های) هوای تازه تابستانه را باز کنید.
  6. گزینه تغییر فصل را در پنل هوشمند  انتخاب کنید.
 • سرمایش به گرمایش
  1. شیر ورودی آب گرم به دستگاه را باز کنید.
  2. درب دسترسی به داخل دستگاه را باز کنید.
  3. صفحه مسدود کننده دریچه کوئل را بردارید.
  4. دریچه (های) هوای تابستانه را ببندید.
  5. گزینه تغییر فصل را در پنل هوشمند انتخاب کنید.