دستگاه ایرواشر خانگی زیر سقفی مدل Smart

دستگاه ایرواشر خانگی زیر سقفی مدل Smart تولید شرکت ایمن تهویه الوند می باشد. مدل smart لزوماً خارج از ساختمان و معمولًا زیر سقف بالکن نصب می شود
و امکان استفاده از هریک از مدل هاي سرمایشی، در آن وجود دارد.

جدول مشخصات

دستگاه ایرواشر خانگی زیر سقفی مدل Smart

برخی از ایرواشر های تولید شده توسط ایمن تهویه الوند

دستگاه ایرواشر خانگی زیر سقفی مدل Smart

دستگاه ایرواشر خانگی پشت بامی مدل Tornado

دستگاه ایرواشر خانگی ایستاده مدل Buhavi

جهت مشاوره و خرید محصولات با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

مدیر فروش » ۰۹۱۲۲۷۰۰۴۵۳ – آقای صحبتی

دفتر فروش » ۰۲۱۴۴۳۱۳۴۳۴