ایمن تهویه الوندشرکتی است نوین،مرکب از تجربه و انگیزه که تنها چند سال پس از تأسیس توانسته است با هماهنگی و همکاری کارشناسان و تکنسین های مجرب در کنار بخش پشتیبانی متخصص ، به عنوان شرکتی پیشرو در صنعت ساختمانی به ارایه خدمات مشاوره،طراحی،اجرا،تعمیر و نگهداری در حوزه ی تأسیسات مکانیکی بپردازد. سهم قابل ملاحظه ای از بازار انتخابی موسسان شرکت را بدست آورد. در این زمینه تیم تحقیق و توسعه ایمن تهویه الوند با در نظر گرفتن اهداف سازمانی و استراتژی اتخاذی و همچنین شناخت علمی از نیاز مشتریان و توان فنی و مدیریتی شرکت ، بخش های جدیدی را به لیست فعالیت های آغازین اضافه نمود که نتایج بدست آمده از آزمون رضایتمندی مشتریان نشان از درستی مسیر انتخابی است.